0

Tin tức

Tiêu chuẩn nước ăn uống QCVN01:2009/BYT

Tiêu chuẩn nước ăn uống QCVN01:2009/BYT

Tiêu chuẩn nước ăn uống QCVN01:2009/BYT. Bộ tiêu chuẩn này bao gồm 109 chỉ tiêu mà Bộ Y tế đưa ra giúp người dân có cơ sở đánh giá chất lượng nước ăn uống

04/06/2018 3
Tiêu chuẩn nước sinh hoạt QCVN02: 2009/BYT

Tiêu chuẩn nước sinh hoạt QCVN02: 2009/BYT

Tiêu chuẩn nước sinh hoạt QCVN02: 2009/BYT do cục y tế dự phòng và môi trường biên soạn và  được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo thông tư số: 05/2009TT - BYT 

04/06/2018 0
Xét nghiệm nước ở đâu

Xét nghiệm nước ở đâu

Hôm nay Chúng tôi Lọc nước Birm sẽ cùng các bạn tìm hiểu xem chúng ta cần "Xét nghiệm nước ở đâu" để có kết quả chuẩn xác nhất và quy cách chúng ta lấy mẫu ra sao.

02/06/2018 0
Hotline: 0983266511